Wyszukiwarka dokumentów

Uchwała Nr XXXII/284/08 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Legnicy.