Wyszukiwarka dokumentów

Uchwała Nr XXXII/287/08 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Legnica z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.