Wyszukiwarka dokumentów

Uchwała Nr XXIX/254/08 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 września 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy