Wyszukiwarka dokumentów

Uchwała Nr XXIX/260/08 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 września 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – terenu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego