Wyszukiwarka dokumentów

Uchwała Nr XXXII/279/08 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego w Legnicy.