Wyszukiwarka dokumentów

Uchwała Nr XXXIII/291/08 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.