Wyszukiwarka dokumentów

Uchwała Nr XXXIII/292/08 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok