Wyszukiwarka dokumentów

Uchwała Nr XXXIII/296/08 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – rejonu ulicy Wielkiej Niedźwiedzicy.