Wyszukiwarka dokumentów

Uchwała Nr XXXII/281/08 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 listopada 2008 r.w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych