Wyszukiwarka dokumentów

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu o zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniu decyzji pozwolenia na budowę na rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad dla zadania pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 94 na odcinku Chojnów-Legnica od km 11+209,62 do km 25+354,27"