Wyszukiwarka dokumentów

Uchwała Nr XXXV/306/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 23 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Legnica