Wyszukiwarka dokumentów

Uchwała Nr XXXV/307/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania