Wyszukiwarka dokumentów

Uchwała Nr XXXV/309/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 23 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Legnicy oraz ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie w strefie i sposobu ich pobierania.