Wyszukiwarka dokumentów

Uchwała Nr XXXV/317/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie określenia rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2009 przez Miasto Legnica.