Wyszukiwarka dokumentów

Uchwała Nr XXXV/320/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie stwierdzenia nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2008 przez Prezydenta Miasta Legnicy.