Wyszukiwarka dokumentów

Uchwała Nr XXXVI/322/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Tarninów w Legnicy – dla jednostki B 33 M