Wyszukiwarka dokumentów

Uchwała Nr XXXVI/324/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na osiedlu Piekary w Legnicy – rejonu ulicy Wierzyńskiego i Gałczyńskiego