Wyszukiwarka dokumentów

Uchwała Nr XXXVI/326/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na obszarze miasta Legnicy.