Wyszukiwarka dokumentów

Uchwała Nr XXXVI/329/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w Banku Gospodarstwa Krajowego na uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe – sieci i drogi na Osiedlu Piekary Jednostka „B” z lokalizacją ul. Powstańców Warszawy odcinek od ul. Kedywu do ul. Sudeckiej