Wyszukiwarka dokumentów

Uchwała Nr XXXVI/332/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia granic i numerów stałych obwodów głosowania dla miasta Legnicy.