Wyszukiwarka dokumentów

Uchwała Nr XXXVI/333/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Legnicy” w roku 2009