Wyszukiwarka dokumentów

Uchwała Nr XXXVIII/341/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 maja 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla miasta Legnica na lata 2009- 2016