Wyszukiwarka dokumentów

Uchwała nr XLVIII/402/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowisk.