Wyszukiwarka dokumentów

Uchwała nr XLVIII/403/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie usytuowania pomnika Wdzięczności dla Armii Radzieckiej.