Wyszukiwarka dokumentów

Uchwała nr XLVIII/404/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 16/3 obr.24 – Nowe Osiedle i nr 101/4 obr.17 Winiary w Legnicy.