Wyszukiwarka dokumentów

Uchwała nr XLVIII/405/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 10 lat w drodze bezprzetargowej.