Wyszukiwarka dokumentów

Uchwała nr XLVIII/408/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki oraz wystawienia weksla „in blanco” w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w ramach zadania „Przebudowa ul. Gniewomierskiej jako I etap budowy obwodnicy południowo-wschodniej Legnicy”.