Wyszukiwarka dokumentów

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, pn. "Budowa linii kablowej 110 kV ze światłowodem relacji GPZ Górka - GPZ Przybków"