Wyszukiwarka dokumentów

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Legnica lokalu mieszkalnego nr ..... położonego w Legnicy przy ul. .........