Wyszukiwarka dokumentów

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy -terenów w rejonie ulicy Olkuskiej oraz ulicy Kilińskiego.