Wyszukiwarka dokumentów

zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.