Wyszukiwarka dokumentów

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn. "Likwidacja obszarów wykluczenia informatycznego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - Linia optotelekomunikacyjna RS_10 rel.: ZO_Legnica - WD_Miłkowice