Wyszukiwarka dokumentów

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – jednostka urbanistyczna S rejon ulic Chojnowskiej i Działkowej– dla terenu oznaczonego symbolem 1 MN.