Wyszukiwarka dokumentów

Informacja nr 8/2011 o pracy Rady Miejskiej Legnicy w okresie między sesjami w okresie od 19 lipca do 20 września 2011 r. odbyła się XI sesja Rady, 6 posiedzeń Komisji problemowych Rady oraz posiedzenie Zespołu opiniującego kandydatów na ławników.