Wyszukiwarka dokumentów

zmieniająca uchwałę w sprawie włączenia Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Władysława Reymonta w Legnicy i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Legnicy do Zespołu Szkół Medycznych w Legnicy oraz zmiany nazwy i siedziby tego Zespołu.