Wyszukiwarka dokumentów

w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników.