Wyszukiwarka dokumentów

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 94 na odcinku Legnica - Prochowice od km 32+718 do km 43+520, wraz z przebudową obiektów inżynierskich" na środowisko, na etapie postępowania, w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.