Wyszukiwarka dokumentów

z dnia 27 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Legnica.