Wyszukiwarka dokumentów

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012"