Wyszukiwarka dokumentów

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – jednostka urbanistyczna S rejon ulic Chojnowskiej i Działkowej – dla terenu oznaczonego symbolem 1MN,