Wyszukiwarka dokumentów

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Legnicy,