Wyszukiwarka dokumentów

Informacja nr 12/1/2012 o pracy Rady Miejskiej Legnicy w okresie między sesjami w okresie od 22 grudnia 2011 r. do 23 stycznia 2012 r. odbyła się XV sesja Rady, 6 posiedzeń Komisji problemowych Rady. Ponadto odbyło się posiedzenie Komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników.