Wyszukiwarka dokumentów

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Legnicy