Wyszukiwarka dokumentów

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Legnicy.