Wyszukiwarka dokumentów

w sprawie zmian granic miasta Legnicy, przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami oraz wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji o zmianę granic miasta Legnicy.