Wyszukiwarka dokumentów

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP-746.19.2012-1.KK z dnia 5 kwietnia 2012 r. o wszczęciu, na wniosek pana Krzysztofa Rozmiarka - pełnomocnika TAURON Dystrybucja S.A. w Krakowie, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, pn.: Budowa linii kablowej 110 kV ze światłowodem relacji GPZ Górka - GPZ Przybków