Wyszukiwarka dokumentów

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Legnicy.