Wyszukiwarka dokumentów

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Kapituły i Statutu Rady Miejskiej Legnicy.