Wyszukiwarka dokumentów

Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Andrzeja Szymkowiaka – Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy, działającego w imieniu Zarządcy Drogi – Prezydenta Miasta Legnicy w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej łączącej ul. Zamiejską z ul. Spółdzielczą – etap III wraz z oświetleniem i odwodnieniem” zlokalizowanej na terenach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 272/3 – obręb Nowe Osiedle i nr 16/15 – obręb Bartoszów.