Wyszukiwarka dokumentów

W ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Legnicy na realizacje zadań w zakresie kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji narodowych w regulaminowym terminie złożono następujące oferty: